Porównanie metody objawowo-termicznej z innymi metodami antykoncepcji

Indeks Pearl`a  to wartość wskazująca na skuteczność danej metody antykoncepcji. Im niższy Indeks Pearla tym skuteczniejsza metoda. Jeśli 100 kobiet stosowało daną metodę przez 12 miesięcy (w sumie 1200 cykli) a 3 z nich zaszły w ciążę, indeks Pearl`a równy jest 3.

Typ Metoda Skuteczność Ingerencja w cykl Skutki uboczne Indeks Pearl`a
chirurgiczne Wazektomia 4 4 1 0,25
hormonalne Tabletka antykoncepcyjna 3 3 3 0,1-0,9
  Mini tabletka 2 3 3 0,5-3
  Zastrzyki hormonalne 3 3 3 0,3-1,4
  Wkładka wewnątrzmaciczna z hormonami 3 3 3 0.16
  Implant hormonalny 3 3 3 0-0.8
  Pierścień dopochwowy 3 3 3 0.4-0.65
chemiczne Środki plemnikobójcze 1 1 1 3-21
  Wkładka wewnątrzmaciczna z miedzią 2 2 2 0.9-3
mechaniczne Prezerwatywy 2 1 1 2-12
  Diafragma 2 1 1 2-20
  Kapturek domaciczny 2 1 1 6
naturalne Metoda kalendarzykowa 1 9
  Metoda Billings`ów (śluz) 1 5
  Metoda weryfikacji hormonalnej 2 5-6
  Metoda termiczna 2 0.8-3
  Metoda objawowo-termiczne 3 0.3


Skala:
 

4 – bardzo wysoka

3 – wysoka

2 – akceptowana

1 – niska

– żadna

* Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Antykoncepcja